Designers’ Saturday Academy

 

Designers’ Saturday Academy er seneste tilskudd under DS-paraplyen og samler de beste unge, norske designerne, de fremste og største designutdanningene og toneangivende designbedriftene. Styremedlem i DS og professor ved Kunsthøgskolen i Oslo Toni Kauppila, styreleder Jonas Ravlo Stokke og styremedlem Kathrine Høgh er ansvarlige for det faglige programmet. Med i planleggingen er også Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Universitetet i Bergen, Høyskolen Kristiania, Oslo Met og NTNU. Ideen bak Designers’ Saturday Academy er å samle fremtidsrettede prosjekter, nyutvikling i bransjen og de mest aktuelle debattene. Designers’ Saturday Academy er vårt felles bidrag til den viktige internasjonale designdebatten om bærekraft og industriens fremtid.

Tema for aktivitetene til Designers’ Saturday Academy er responsibility. Vi må ta mer ansvar for planeten og for hverandre. Programmet utdyper temaet gjennom en rekke aktiviteter og inviterer både profesjonelle fagbesøkende og byens befolkning med på laget. Vi lever i en tidsalder der smertegrensen er nådd for hva vår verden er i stand til å takle av utfordringer knyttet til ressursutnyttelse. Forbrukersamfunnet og vår manglende innsikt i forhold til produksjonsprosesser påvirker våre omgivelser, måten vi lever, arbeider og omgås med hverandre på. De sosiale, økonomiske og miljømessige utfordringene er nå så komplekse at de krever en oppdatering med fokus på bærekraftige løsninger. Vi må ta det ansvaret å bry oss mer om hverandre og planeten vi lever på.

 

Stikkord for aktiviteter under Designers’ Saturday Academy paraplyen er:

AWARDS - Best Interior & Best Talents

DESIGNTALKS - årets tema: responsibility

SCHOOLS - designutdanningene representert på universitets- og høyskolenivå 

LAB - awardsfinalistene utstilt

CO-OP - der studenter og bedrifter jobber sammen

MEETS - design-speed dating hvor produsenter og bedrifter har mulighet  til å headhunte unge designere. 

AUCTION - unike skatter fra designprosessen