Refleksjoner rundt design

Hugo er en mekatronisk klemmerobot som lyser varmt og kan danse. Den er en abstrahering av den menneskelige klemmebevegelsen og gir en helt egenartet type klem. Hugo er laget av studenter ved Industriell Design på NTNU, og er en studie i følelsesformidling mellom menneske og maskin. Torstein Hågård Bakke, Petter Mustvedt & Ane Bruheim Otterlei.

Bjørn Jørund Blikstad, designer, lektor ved Kunsthøgskolen i Oslo og tidligere styremedlem i DS Oslo, ser på design som et kulturuttrykk som forteller noe om tiden vi lever i. Les hans tanker om design.

 

Blant tall, besøkstall og kostnader er det fort å glemme hva design er for noe. Kan designobjekter være mer enn en vare? Kan design være mer enn et merkantilt virkemiddel? Jeg vil si at design også er et kulturuttrykk som forteller noe om tiden vi lever i. Sammenlignet med andre kulturuttrykk, som musikk og kunst er design kanskje litt mere demokratisk; et kulturfenomen hvor det er flere aktører som samarbeider om det som lages. Produsenter, underleverandører, forhandlere, designere, distributører, håndverkere, samfunnsvitere, økonomer og det er gjerne tallene som til slutt bestemmer hva som blir produsert, solgt og kjøpt. For uansett hva vi blir enige om, er det vi som blir enige.

Om hundre år vil det vi sammen presenterer som møbler i dag være med på å fortelle dem hva vi tenkte på og holdt på med. Åpne designkonkurranser er fine eksempler på en puls i tiden som er litt skjermet for tallenes betydning. En litt alvorlig lek om hva slags rolle møbler har i samfunnet i dag, hvilken rolle de hadde før og hvilken rolle de vil ha i fremtiden. For hva er vel ikke møbler annet enn et uttrykk for hvilke hjelpemidler vi sammen er enige om at vi trenger i hverdagen?

På Designers Saturday Awards Best Talents 2017  vant Torstein Hågård Bakke andrepremie for Hugo. Her er et sitat fra jurybegrunnelsen til 2. premien:

- Bidraget bringer frem i lyset en diskusjon om hvordan vi lever, hva teknologien tar fra oss og hva den kan tilføre. Bidraget føles som en relevant og genuin start på en viktig diskusjon som handler om hvordan lever og bor, alene, med hverandre, og med objektene vi omgir oss med. Selv om bidraget er veldig tydelig i å starte en diskusjon oppleves det samtidig som et relevant bidrag til et felt i vekst. Bidraget kan virke søkt, men det finnes allerede eksempler fra utlandet som verifiserer at dette er et produktområdet vi bare kommer til å se mer fra.

Vi liker også design som får oss til å smile uten å prøve å være morsomt. Men selv om juryen møtte bidraget med begeistring og glede, stivnet smilet da det avdekket de underliggende spørsmålene som presser seg frem.

Hvilken rolle spiller vi ovenfor hverandre i fremtiden. Hvordan vil vi bo, omgås og sosialisere? Hva er det vi mister i all lettvintheten som teknologien gir oss?».

Juryen for 2017 tevlingen besto av Kriss Daatland, redaktør i Bonytt, Siren Elise Wilhelmsen, designer, Jonas Stokke, designer og Vera Kvaal, programleder i NRK.